Chính sách bảo mật của Việt Cường được bảo mật tuyệt đối. Tại đây khách hàng yên tâm về thông tin như họ tên, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng… Chúng tôi cam kết thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối.

chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Thu Thập Thông Tin Khách Hàng

Cửa hàng tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.

Thông tin cửa hàng thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ hợp chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin địa chỉ.

Đối với khách hàng trực tiếp, cửa hàng có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập Web, địa chỉ truy cập Inernet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong của cửa hàng với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang Web hơn thế nữa là có thể trải nghiệm tốt hơn của khách hàng. 

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Cửa hàng chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong trường hợp pháp luật quy định. Việc này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với hệ thống cửa hàng xe điện cũ Việt Cường để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin khách hàng trong nội bộ cửa hàng nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền từ chối nhận thông tin ưu đãi trên

Cửa hàng có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và phân loại sản phẩm, dịch vụ vũng như chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể quan tâm đến.

Cửa hàng sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.

Cửa hàng tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

Phương thức bảo mật thông tin khách hàng

Cửa hàng sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Cửa hàng chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của cửa hàng, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của cửa hàng.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Cửa hàng cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Cửa hàng có nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của cửa hàng.

Cửa hàng xe điện cũ sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của cửa hàng dễ dang truy cập dành cho khách hàng.

Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, cửa hàng sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.